Onderzoek

De voortdurende drijfveer van het onderzoek aan de TU Delft is de samenleving. We doen onderzoek naar oplossingen voor de maatschappij, nu en in de toekomst. Ook het verrichten van fundamenteel onderzoek hoort hierbij. De TU Delft geeft extra aandacht aan de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, infrastructuur, leefomgeving en gezondheid via de Delft Research Initiatives.

Delft Research Initiatives

Gezondheid, energie, leefomgeving en infrastructuren & mobiliteit zijn de grote maatschappelijke thema's van nu. Daarom neemt TU Delft extra initiatief bij het ontwikkelen van oplossingen op deze vier gebieden. De Delft Research Initiatives zijn de loketten voor u voor deze thema's. Het zijn de gesprekspartners voor overheid en bedrijfsleven, signaleren kansen en brengen innovatieve wetenschap actief voor het voetlicht.  

Energy

Environment

Health

Infrastructures


Delft Research Initiative Energie

 

Delft Research Initiative Leefomgeving


Delft Research Initiative Gezondheid 


Delft Research Initiative
Infrastructuur & Mobiliteit


Andere ingangen van informatie over onderzoek zijn: 

Verder biedt deze portal onder andere toegang tot de virtuele kenniscentra, overzichten van onderzoekspublicaties en het wetenschappelijk tijdschrift 'Delft Integraal'.

 

Naam auteur: Webredactie
© 2014 TU Delft

Metamenu