Adres

TU  Delft Valorisation Centre
Mekelweg 4
2628 CD Delft
E  valorisationcentre@remove-this.tudelft.nl
w  www.zakelijk.tudelft.nl
w  www.vc.tudelft.nl (intranet)

TU  Delft Valorisation Centre
Postbus 5
2600 AA Delft 

Routebeschrijving
(Wij zitten in gebouw 36, 19e verdieping, navigatie: Feldmannweg)

Boekje:

'Elektrisch rijden van de toekomst'

Minister Kamp ontvangt op 9 december 2015 boekje 'Elektrisch rijden van de toekomst'.
Het boekje is een bijdrage van studententeams aan de transitie naar elektrisch vervoer.

Zaken doen bij de TU Delft

De TU Delft is een zeer grote en breed georiënteerde organisatie en biedt daarom veel verschillende mogelijkheden tot samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De vorm en inhoud hangen af van de partner en de grootte en complexiteit van het vraagstuk.


Investeren in innovaties

Ondernemen

Patentportfolio

Onderwijs & ondernemerschap

Life-long learning

Samenwerken

Valorisation Centre bundelt succesverhalen over samenwerking

Of het nu gaat om zeilkleding of elektronenmicroscopie, de weg van onderzoek naar samenleving is niet eenvoudig. De sleutel tot succes is samenwerking, zo blijkt uit een nieuwe publicatie van het Valorisation Centre. In een serie interviews komen behalve Delftse onderzoekers ook ondernemers aan het woord, die laatsten soms zelf ook weer (oud)medewerkers.

U kunt de publicatie hier lezen. Gedrukte exemplaren zijn te verkrijgen via valorisation@tudelft.nl.

Strategie

Valorisatieagenda 2020

In de Roadmap TU Delft 2020 worden de strategische prioriteiten van de TU Delft op onder meer het gebied van valorisatie aangegeven. 

Deze strategische prioriteiten zijn uitgewerkt in de ‘Valorisatieagenda TU Delft 2020’ die in maart 2014 is vastgesteld door het College van Bestuur. >> Lees verder...

Naam auteur: Valorisation Centre
© 2016 TU Delft

Metamenu