Wetenschappelijke publicaties

Onderzoekers van de TU Delft maken hun resultaten van onderzoek openbaar in wetenschappelijke publicaties. Deze zijn beschikbaar op de volgende plaatsen. 

TU Delft Repository

In TU Delft Repository is dé vindplaats van onderzoek van de TU Delft. Hier worden 48.000 dissertaties, artikelen, conference papers, octrooien, redevoeringen, eindscripties en andere publicaties van de TU Delft in full text aangeboden. De TU Delft zet stevig in op het online beschikbaar stellen van alle Delftse dissertaties vanaf de eerste promotie in 1905. Er staan 7.400 dissertaties full text beschikbaar, dat zijn vrijwel alle promoties van de TU Delft en voorgangers. In de gemeenschappelijke Repositories bevinden zich 118.000 beschrijvingen (metadata records) met 157.500 bestanden (assets). De TU Delft Repositories zijn 2,5 miljoen keer bezocht sinds 2006. Er werden 1,5 miljoen unieke bezoekers en 7,4 miljoen pageviews geteld. 

Delfts onderzoek via onderzoeksinformatiesysteem METIS

In het systeem Metis vindt u informatie over het lopend onderzoek aan de TU Delft. Het is bedoeld als managementinformatiesysteem en bevat (beperkte) beschrijvingen van onderzoek, publicaties en auteurs. 

NARCIS - National Academic Research and Collaborations Information System

TU Delft Repository is een deelnemer van NARCIS het landelijke platform van wetenschappelijk onderzoek. NARCIS is dé nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. Naast wetenschappers maken ook studenten, journalisten en medewerkers binnen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven gebruik van NARCIS. In NARCIS staan 426.000 Open Access publicaties waarvan 433.000 afkomstig van TU Delft.

© 2015 TU Delft

Metamenu