Kwaliteitszorg in onderzoek

"Doe ik de goede dingen en doe ik ze goed?"

De TU Delft past het gangbare nationale evaluatiesysteem voor publiek gefinancierd onderzoek toe. Volgens dit systeem wordt al het publiek gefinancierd onderzoek eens in de 6 jaar geëvalueerd. Elke 3 jaar produceert een onderzoekseenheid een zelfevaluatie die gebruikt wordt ter voorbereiding op zowel een externe beoordeling als een interne midterm review.

Het evaluatiesysteem kent 2 doelen:

  • verbetering van de kwaliteit en management van het onderzoek
  • verantwoording afleggen aan bestuur, fondsen, overheid en maatschappij in brede zin

 NIEUWS!!!! Vrijdag 21 maart is het SEP protocol 2015-2021 aan minister OCW Bussemaker aangeboden. Vanaf dat moment is dit nieuwe protocol in definitieve vorm vrij beschikbaar. Met ingang van september 2014 zal met dit protocol gewerkt moeten gaan worden. Tot die tijd is er nog de keuze tussen de voorgaande versie SEP 2009-2015 en dit protocol.

meer informatie vind je hier......

Protocollen

Beoordelingsrapporten

Tijdschema

Evaluatie

Contact

© 2014 TU Delft

Metamenu