TU Delft en Sustainable Industrial Processes

In het verleden hebben Delftse onderzoekers al successen geboekt bij de ontwikkeling van membranen voor waterzuivering die de energiekosten omlaag brengen en bij de ontwikkeling van katalysatoren die stikstofoxides filteren uit dieseluitlaatgassen. Nu werkt de TU Delft samen met de procesindustrie om een compleet nieuwe generatie van duurzame productieprocessen te ontwikkelen die ook economisch gezien richtinggevend zullen zijn. Om een voorbeeld te noemen: het wassen van industriële kleding met oplosmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu is niet duurzaam. De TU Delft zoekt daarom naar ‘groene’ technologie die bijvoorbeeld gebaseerd is op het werken met gecomprimeerde kooldioxide. Ook het verven van textiel met CO2 als oplosmiddel in plaats van water is milieutechnisch superieur, zo blijkt uit recent onderzoek van onder meer de TU Delft. De eigenschappen van het gebruikte superkritisch kooldioxide (dit is kooldioxide bij een heel bepaalde combinatie van volume, druk en temperatuur) zijn zeer gemakkelijk ‘in te stellen’. Hierdoor is het kooldioxide na het verfproces zeer gemakkelijk te verwijderen (door een eenvoudige verlaging van de druk), waarna de kleurstof kan worden hergebruikt.

Chemische productieprocessen
Naast milieuvoordelen biedt deze nieuwe technologie economische voordelen. De TU Delft werkt aan het toepasbaar maken van deze veelbelovende methode op industriële schaal.
In het algemeen is intensificatie van chemische productieprocessen een belangrijk doel van het onderzoek aan de TU Delft. Het onderzoek is onder te verdelen in zeven richtingen. Het eerste richt zich op schonere katalyse en multifunctionele reactoren. De inspiratie is daarbij de natuur, in het bijzonder de werking van enzymen. Het tweede aandachtsgebied is multifunctionele scheidingstechnieken. Het gaat dan om het slim combineren van twee of meerdere scheidingstechnieken, zoals membraanfiltratie en distillatie. Het derde terrein is de ontwikkeling van keramische membranen. De toepassing van superkritische vloeistoffen, met name CO2, is een volgende uitdaging. Superkritisch CO2 leent zich voor tal van processen, zoals het hierboven genoemde milieuvriendelijk wassen en verven van kleding. Verder richten de Delftse onderzoekers zich op betere ontwerpmethoden voor chemische fabrieken en op modellen voor een betere procescontrole en –optimalisatie. En ten slotte probeert men een beter fundamenteel begrip te krijgen van de flow- en transferverschijnselen in complexe systemen.

Delft Research Centre for Sustainable Industrial Processes

De TU Delft heeft haar onderzoek op het gebied van duurzame industriële processen gebundeld in het Delft Research Centre for Sustainable Industrial Processes: www.sip.tudelft.nl.
Het Research Centre heeft haar onderzoek verdeeld in de volgende zeven richtingen:

 • Schone katalyse en multifunctionele reactoren
 • Multifunctionele scheidingstechnieken
 • Membraantechnologie
 • Superkritische vloeistoffen
 • Geintegreerde ontwerpmethoden voor duurzame processen
 • Modelgebaseerde procescontrole en -optimalisatie
 • Stromings- en transferverschijnselen in complexe systemen

Delftse artikelen

De TU Delft stuurt geregeld persberichten uit over onderwerpen gerelateerd aan Sustainable Industrial Processes. Ook in de universiteitskrant Delta en het wetenschapsmagazine Delft Integraal staan gerelateerde artikelen:

Persberichten TU Delft over Sustainable Industrial Processes (sinds 1999):

 • Delftse waterzuiveringsmethode belooft radicale verbetering (27 juni 2006)
 • Urine apart opvangen en reinigen (22 juni 2006)
 • "Chemische industrie moet uit de Middeleeuwen" (20 april 2006)
 • Combinatie processen levert schonere benzine (02 maart 2006)
 • Prof. Peter Jansens wint prestigieuze DECHEMA-prijs 2005 (18 november 2005)
 • TU Delft verbetert milieuvriendelijk verven van textiel (12 september)
 • Katoen verven veel schoner met oplosmiddel kooldioxide (31 augustus 2005)
 • TU Delft in teken industriële biotechnologie (05 juli 2005)
 • Katoen verven veel schoner met oplosmiddel kooldioxide
 • Betere Membraan-installaties
 • Nu nog schoner

Artikelen uit Delta over Sustainable Industrial Processes (sinds 1997):

Artikelen uit Delft Integraal:

 

Naam auteur: bbeelen
© 2017 TU Delft

Metamenu